Prvňáčci v knihovně

Rozbalte si informace


04Říj, 2019

V pondělí 30. 9. prvňáčci poprvé navštívili knihovnu.


V pondělí 30. 9. prvňáčci poprvé navštívili knihovnu. Paní knihovnice děti seznámila s tím, jak to chodí v knihovně, jak správně zacházet s knihami a poté je provedla po všech odděleních.

V oddělení pro dospělé si děti dokonce vyzkoušely práci knihovnice při vracení a půjčování knih. Všude pro ně byly připraveny zábavné hádanky a na závěr si v oddělení pro děti poslechly pohádku.

Další setkání proběhne na jaře. Nakonec před koncem školního roku při slavnostním pasování na čtenáře pak děti v knihovně předvedou, jak se v první třídě naučily číst.

Mgr. Martina Jiřičková, třídní učitelka 1.A