Předvánoční koncert

Rozbalte si informace


03Pro, 2018

V pondělí 3. 12. 2018 využili žáci 7. – 9. třídy nabídku


V pondělí 3. 12. 2018 využili žáci 7. – 9. třídy naší školy nabídku Městského divadla v Českém Krumlově a užili si předvánoční koncert skupiny Wild Sticks. V průběhu vystoupení mohli obdivovat pěvecké schopnosti Kristiana Alexandra Šebka, který navodil vánoční atmosféru nejrůznějšími vánočními písničkami a v závěru vystoupení došlo i na koledy.

Vrcholem koncertu byla pak bubenická show, ve které prokázali své bubenické dovednosti členové kapely a která se všem svou rytmičností a dynamikou velmi líbila.

Mgr. Eva Luštická, třídní učitelka 7. třídy