Pořad o Karlu Krylovi

Rozbalte si informace


08Říj, 2019

V pondělí 7. 10. využili žáci 9. třídy nabídku Městské knihovny v Českém Krumlově a přišli si poslechnout 90 minutový pořad, jehož hlavní postavou byl „básník s kytarou“ Karel Kryl.


V pondělí 7. 10. využili žáci 9. třídy nabídku Městské knihovny v Českém Krumlově a přišli si poslechnout 90 minutový pořad, jehož hlavní postavou byl „básník s kytarou“ Karel Kryl.

Celé vyprávění paní knihovnice o jeho dětství, mládí, o letech, kdy byl na vrcholu popularity, o letech emigrace a návratu do vlasti po listopadu 1989 bylo prokládáno čtením z knihy jeho rozhovorů s názvem Půlkacíř a jeho stále aktuálními písničkami. Současně se na jeho životě jako barevný obraz poskládal vývoj naší společnosti od 50. let až do rozdělení republiky v polistopadovém období.

Program nám velmi zajímavě a nenásilně připomněl blížící se 30. výročí sametové revoluce a odkaz písničkáře Karla Kryla, který nám může být vzorem v lidské statečnosti, síle a v neměnných morálních postojích.

Mgr. Eva Luštická, vyučující ČJ