Pitva ryby

Rozbalte si informace


20Pro, 2018


V úterý 18. 12. v hodině přírodopisu zavládlo velké očekávání. Student Fakulty rybářství a ochrany vod přijel žákům 7. třídy ukázat pitvu ryby. Žáci se dozvěděli spoustu nového a zajímavého o původu a chovu kapra obecného a zopakovali si stavbu rybího těla. Měli možnost prohlédnout si vnější stavbu těla kapra, podle šupin zjišťovali jeho stáří a pak si prohlédli i vnitřní orgány, jejich uspořádání a zopakovali si jejich funkci. Nakonec měli možnost formou správných odpovědí na položené otázky získat malou odměnu.

Akce se zdařila, všem se moc líbila.

Mgr. Michaela Vosátková, učitelka přírodopisu