O chudém rolníkovi

Rozbalte si informace


25Led, 2019

V pátek 25. 1. byl závěr vyučování v naší škole zpestřen divadelním představením


V pátek 25. 1. byl závěr vyučování v naší škole zpestřen divadelním představením O chudém rolníkovi, které si pro nás připravili někteří žáci 7. třídy pod vedením pana učitele Šolce.

Jednotlivé divadelní obrazy nás zavedly do období středověku a připomněly nám základní pilíře středověké společnosti jako byl král, šlechta a církev. Současně jsme nahlédli do života obyčejné chudiny a poznali jsme principy, na kterých společnost ve středověku fungovala.

Zároveň nás průvodní slovo utvrdilo v tom, že společnost je taková, jakou si ji lidé udělají, a že vstřícnost, slušnost a vzájemná úcta mají hrát prim v každé době a v každé společnosti.

Děkujme hercům a panu učiteli za čas, který nácvikem divadla strávili, a především za příjemnou podívanou a skvělé herecké výkony všech.

Mgr. Eva Luštická, třídní učitelka 7. třídy