Dětský den

Rozbalte si informace


12Čer, 2019

Dne 7. 6. 2019 se uskutečnil DEN DĚTÍ v Městském parku pod záštitou DDM.


Dne 7. 6. 2019 se uskutečnil DEN DĚTÍ v Městském parku pod záštitou DDM.

Děti plnily úkoly na stanovištích, která byla zaměřena na různé pohádky a příběhy. Zkoušely bubliny, trhaly perníček, poslechly si od pohádkové babičky příběhy, stavěly "mraveniště", jako broučci nesly lucerničku, zazpívaly si se sborem, pluly na voru a měly možnost si vyzkoušet florbal a karate.
Všichni jsme si užili příjemné dopoledne.

Mgr. Michaela Klimešová