Den řemesel

Rozbalte si informace


17Pro, 2019

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 měli žáci 8. a 9. třídy možnost se seznámit s některými řemeslnými obory...


Ve čtvrtek 12. 12. 2019 měli žáci 8. a 9. třídy možnost se seznámit s některými řemeslnými obory vyučovanými na SOU v Českém Krumlově. Učni společně se svými vyučujícími praktického vyučování pro ně připravili ukázky svých dovedností.

Již tradiční akce s názvem Den řemesel probíhala odpoledne ve Středisku praktického vyučování Pod Kamenem v Českém Krumlově. Po příchodu byli žáci rozděleni do menších skupin a postupně přihlíželi ukázkám praktické výuky např. zedníků, truhlářů, kuchařů apod. Mohli si sami vyzkoušet, jak by jim některé práce šly od ruky. Na výběr bylo například zdobení dortu, výroba budky pro ptáky, vánoční stromeček ze dřeva, držák na mobil. Průběžně mohli své znalosti uplatnit v soutěžním kvízu, jehož výsledky budou vyhodnoceny.

Celá akce slouží především k získání konkrétní představy vycházejících žáků o jednotlivých učebních oborech a jistě pomůže hlavně žákům 8. třídy k snazšímu rozhodování o své profesní budoucnosti.

Mgr. Eva Luštická, třídní učitelka 8. třídy