Cesta do pravěku

Rozbalte si informace


27Čer, 2022

Ve středu 22. června jsme hned ráno, my prvňáci, vyrazili na Dubík.


Čekala nás cesta do pravěku, na kterou nás pozvali deváťáci naší školy. Měli jsme pěkné počasí, dobrou náladu a byli nedočkaví, co všechno zažijeme.

Na začátku cesty nás čekala paní učitelka Jochová, která celou akci s deváťáky připravila. Rozdělili jsme se do tří skupinek a postupně jsme procházeli stanovišti, která byla zaměřena na jednotlivé etapy vývoje planety Země.

Začali jsme u prahor, pak se octli v prvohorách, druhohorách, třetihorách a nakonec ve čtvrtohorách. Provázeli a učili nás spolužáci z deváté třídy. Bádali jsme s nimi v mikroskopu, hledali trilobity, vybarvovali dinosaury, skládali papírové živočichy, dokonce jsme sestavovali osu vývoje člověka. Historie celé naší planety nás velmi překvapila, vývoj organismů je okouzlující a fascinující.

Nejlepší však byl „lov mamuta". Kdo ulovil, mohl si maso opéct. Ale nebojte, krev netekla. Házeli jsme šiškou na vyhynulé zvíře, ale naštěstí bylo z papíru.  Deváťáci nám pak upekli špekáčky, tedy správně - mamutí maso.

Moc jsme si cestu do pravěku užili, hodně nového se naučili a poznali. Velké díky patří paní učitelce Jochové a všem deváťákům, kteří se o nás úžasně starali a s přípravou celé akce měli jistě hodně práce a starostí.

Tak krásné prázdniny!

Mgr. Jana Sejková, třídní učitelka I. A