Logická olympiáda

Rozbalte si informace


15Lis, 2023


V letošním školním roce se žáci naší školy poprvé zúčastnili Logické olympiády, kterou pořádá organizace Mensa České republiky. Řešení soutěžních úloh je založeno na samostatném logickém uvažování, pohotovém rozhodování a kreativním přístupu. Základního kola se v průběhu měsíce říjen 2023 zúčastnilo celkem 13 žáků z 1. -  9. ročníků. Vyzkoušeli si testy v kategoriích A1, A2, A a B. Všem řešitelům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.