Bobřík informatiky

Rozbalte si informace


15Lis, 2022

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili olympiády v informatice.


V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila online soutěže pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení. Bobříka informatiky provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V kategorii Mini určené pro žáky 1. stupně se soutěž konala ve dnech 7.11. - 11.11.2022. Žáci 4.A a 5.A se nadšeně pustili do řešení jednotlivých úloh, které úspěšně vyřešilo celkem 11 žáků, z toho byla jedna dvojice. Karel Olšar a Zuzana Pavelková (oba z 5.A) shodně získali 192 bodů, tedy dosáhli maximálního počtu bodů. Ze 4.A byl nejúspěšnějším řešitelem Jiří Wipplinger s počtem 176 bodů. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!