Návštěva ZUŠ

Rozbalte si informace


14Lis, 2022

Seznámení se smyčcovými nástroji na ZUŠ


  1. Ve čtvrtek 3. 11. připravila místní Základní umělecká škola hudebně-kulturní zážitek pro naše nejmladší děti z 1.A, 1.B a 2.A. Žáci se seznámili se smyčcovými nástroji, dozvěděli se něco o jejich výrobě, jak se mezi sebou liší a přesvědčili se, že i oni se mohou věnovat hře....třeba na basu! Jak jim předvedl Kryštof Sirový, náš páťák!