7.A

Rozbalte si informace


20.09
2021

LV 27. 9.

Na čtvrtku nakreslete svou cestu ke splnění životního snu. Zapojte svou fantazii a představivost. EL Přečíst celé

17.09
2021

ČJ 22. 9.

Do ŠS si z tabulky na straně 94 opište do ŠS slovesa fázová a naučete se je spolu se slovesy modálními (způsobovými) nazpaměť. Opakujte si přísudek slovesný složený a jednoduchý. Písemný úkol do domácích sešitů máte z učebnice strana 99 cvičení 1 ke slovu státě. Píšeme první diktát na shodu podmětu a přísudku. EL Přečíst celé


15.09
2021

ČJ 17. 9.

Naučte se probrané typy přísudku ze ŠS a z učebnice strana 93. V pátek budeme pokračovat. Procvičujte shodu přísudku a podmětu v Kurzu ČJ, ve středu 22. 9. budeme psát diktát. EL Přečíst celé


10.09
2021

ČJ 15. 9.

Z ofoceného listu si dodělejte cvičení 4a a 4b. Na druhé straně listu vypracujte cvičení 3, kdy podtrhnete podměty a doplníte koncovku příčestí. Listy přineste ke kontrole do školy. Začneme probírat typy přísudku. EL Přečíst celé

09.09
2021

Příprava na ČJ 10. 9.

V Učebně si zopakujte pravidla o shodě Př a Po a z ofoceného listu vypracujte cvičení 1. Ve škole ho budeme kontrolovat. Od pondělí 13. 9. dělíme hodiny ČJ - v pondělí máme hodinu LV - s sebou Čítanku a sešit na LV. EL Přečíst celé


08.09
2021

Příprava na ČJ 9. 9.

Příprava je uvedena v Google učebně v Kurzu 7. A. Všichni se urychleně přihlaste do Kurzu. Opakujeme základní větné členy - podmět a přísudek a shodu přísudku a podmětu. Budeme procvičovat učivo ve škole i doma. EL Přečíst celé