7.A

Rozbalte si informace17.02
2023

Ma- týdenní plán 20. -24.2.2023

opakování: měřítko mapy, konstrukce rovnoběžníků; nová látka: přímá a nepřímá úměrnost, geometrie: obsah a obvod rovnoběžníků (obdélník, čtverec, kosodélník, kosočtverec) Přečíst celé


06.02
2023

Ma- týdenní plán 6. -10.2.2022

Opakování poměru (rozšiřování, krácení, rozdělení čísla v poměru, zmenšení a zvětšení čísla v poměru) - učebnice č. 2/ str. 5-21 + materiály a úkoly v google classroom Měřítko mapy- výpočet měřítka/ skutečné vzdálenosti/ vzdálenosti na mapě- učebnic Přečíst celé

29.09
2022

Ma- týdenní plán 3. -7.10.2022

opakování zlomků ( porovnávání, krácení, rozšiřování, sčítání, odčítání, násobení, dělení) slovní úlohy na zlomky (uč. 1 / str-32, 34,39,42) geometrie: shodnost trojúhelníku - věta SSS ( uč. 3/ str. 5- 14) Přečíst celé

29.09
2022

Ma- týdenní plán 26. -30.9.2022

Sčítání a odčítání zlomků, Násobení a dělení zlomků (uč. č 1: str 29 - 47 + procvičování v Google Classroom); opakování geometrie z 6. ročníku ( úhly, osová souměrnost, převody jednotek) Přečíst celé