Konzultační hodiny

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2022/23

informační schůzky 12. září 2022 od 15:30 hod.
informační schůzky 14. listopadu 2022 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 9. ledna 2023 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 17. dubna 2023
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.