Konzultační hodiny

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2023/24

informační schůzky 18. září 2023 od 16:00 hod.
informační schůzky 20. listopadu 2023 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 8. ledna 2024 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 15. dubna 2024
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.