Zápis do 1. třídy

Rozbalte si informaceVážení rodiče,

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a závažné epidemiologické situaci proběhne zápis stejně jako loňský školní rok distančně, tedy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Zákonný zástupce žáka, který by měl nastoupit od 1. 9. 2021 do první třídy, musí doručit od 1. 4. do 10. 4. 2021 nejpozději do 17.00 hod. níže uvedenou dokumentaci do základní školy (v ojedinělých případech je možné dokumentaci dodat do 30. 4. 2021).

Požadovaná dokumentace:

 1. vyplněná a podepsaná přihláška
 2. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce) *
 3. pokud použijete formuláře ze stránek naší školy, připojte i Souhlas se zpracováním osobních údajů.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace přednostně použijte formuláře naší školy zveřejněné na konci této stránky, popř. lze využít univerzální materiály, které vám byly doručeny poštou.

Možné způsoby předání požadované dokumentace do ZŠ Linecká:

 • doporučeným dopisem
 • osobně - vhozením obálky do poštovní schránky školy
 • emailem s elektronickým podpisem
 • datovou schránkou

Škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů na uvedený e-mail popř. mobil zákonného zástupce, zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.

Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 10. 5. 2021 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vylepeny na veřejně přístupném místě školy - hlavní dveře.

Kritéria pro přijetí

Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 48. Pořadí přijímaných žáků je stanoveno dle následujících kritérií:

 1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 4/2016)
 2. Sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší školy
 3.  Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci
 4. Losování

ZŠ Český Krumlov, Linecká 43

ředitel:     Mgr. Roman Kurz
mail:         skola@zslinecka.cz
telefon:     +420 380 309 331
datová schránka:           kc9n799
adresa:    Linecká 43, 381 01 Český Krumlov
Web:         www.zslinecka.cz

 * Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců, než nastoupí do školy.