Zápis do 1. třídy

Rozbalte si informaceVážení rodiče,

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2024/2025 podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2024 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. V ostatních případech se postupuje v souladu s § 36 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Termín zápisu je 5. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Požadovaná dokumentace:

  1. občanský průkaz zákonného zástupce
  2. rodný list dítěte
  3. vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí (ke stažení zde )
  4. žádost o odklad (v případě, že se tak rozhodne zákonný zástupce - ke stažení zde ) * s potvrzeným doporučením lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny - dodatečně je možné potvrzený formulář odevzdat nejpozději do 30. dubna

Oba formuláře lze případně obdržet a vyplnit ve škole v den zápisu.

Zákonný zástupce po odevzdání dokumentace obdrží registrační číslo, pod kterým bude dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto řízení.
Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 1. 5. 2024 na webových stránkách naší školy a zároveň budou výsledky vylepeny na veřejně přístupném místě školy - hlavní dveře.

Kritéria pro přijetí

Maximální počet přijímaných žáků je stanoven na 48. Pořadí přijímaných žáků je stanoveno dle následujících kritérií:

  1. Žák má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (viz obecně závazná vyhláška města č. 2/2021)
  2. Sourozenec zapisovaného dítěte je žákem naší školy
  3.  Ostatní zájemci z jiných spádových oblastí a mimokrumlovští žáci
  4. Losování

ZŠ Český Krumlov, Linecká 43

ředitel:     Mgr. Petr Požárek
mail:         skola@zslinecka.cz
telefon:     +420 777 047 665
datová schránka:           kc9n799
adresa:    Linecká 43, 381 01 Český Krumlov
Web:         www.zslinecka.cz

 * Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců, než nastoupí do školy.