Informační schůzky

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2021/22

informační schůzky 13. září 2021 od 15:30 hod.
informační schůzky 8. listopadu 2021 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 10. ledna 2022 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 11. dubna 2022
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.