Informační schůzky

Rozbalte si informacePlán třídních schůzek a informací pro rodiče 2020/21

informační schůzky + volby do školské rady 14. září 2020 od 16:30 hod.
informační schůzky 9. listopadu 2020 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 11. ledna 2021 od 16 hod. do 18 hod.
informační schůzky 12. dubna 2021
od 16 hod. do 18 hod.

Pokud není oznámeno jinak, probíhají schůzky v kmenových třídách žáků, kde jsou vždy k dispozici třídní učitelé, kteří rodiče informují o prospěchu a chování dítěte.

Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě s třídním učitelem, či s ostatními vyučujícími.

Termíny zde uvedené aktuálně neplatí, vzhledem k opatřením spojeným s epidemiologickou situací je konání informačních schůzek odloženo na dobu, kdy to bude možné. V případě zájmu o bližší informace o vašem dítěti kontaktujte třídního učitele nebo vyučujícího konkrétního předmětu.