Školská rada

Rozbalte si informaceSložení Školské rady při ZŠ Český Krumlov, Linecká 43

Miroslav Padrta
zvolen zákonnými zástupci žáků školy
e-mail: mpadrta(at)centrum.cz
telefon: 734 518 931

Michaela Tesařová Rybová
zvolena zákonnými zástupci žáků školy
e-mail: tesarova-rybova(at)zslinecka.cz
telefon: 777 261 752

Mgr. Eva Luštická
zvolena pedagogickými pracovníky školy
e-mail:lusticka(at)zslinecka.cz
telefon: 380 309 322 (ZŠ Český Krumlov, Linecká 43)

Mgr. Roman Kurz
zvolen pedagogickými pracovníky školy
dne 7. 11. 2017 zvolen předsedou ŠR
e-mail: kurz(at)zslinecka.cz
telefon: 380 309 339 (ZŠ Český Krumlov, Linecká 43)

ing. Romana Šolcová
jmenována zřizovatelem školy
e-mail: romana.solcova(at)mu.ckrumlov.cz
telefon: 380 766 414 (MÚ Český Krumlov)

Jan Vozábal
jmenován zřizovatelem školy
e-mail: jan.vozabal(at)divadlock.cz
telefon: 602 331 162