7. třída

Rozbalte si informace26.02
2019

Vv

Na příští hodinu přinést černý silný fix a barvičky - téma = optické klamy, op art. Přečíst celé

26.02
2019

AJ

Vypracovali SB 39/6a,b,c. Naučit se rozhovory zpaměti - SB 39/6c. Přečíst celé


26.02
2019

ČJ 28. 2.

Písemný úkol je z učebnice strana 23 cvičení 6. Udělejte si ho důkladně jako přípravu na pravopisné cvičení. Opakujte druhy VV příslovečných. Už je umíme všechny. EL Přečíst celé

25.02
2019

Nj 7.A

Úloha na středu 27.2.: Připravit text str. 41 - 43, doporučuji hlasité čtení! IP Přečíst celé


25.02
2019

Přírodopis

Ve čtvrtek 28.2. začínáme s prezentacemi. Ve čtvrtek budou připraveni: Jirka H. a Míša S., Martin P. a Jára M., Ema K. a Nikola B. Přečíst celé

25.02
2019

Pracovní činnosti 27.2.

Vaření - palačinky. Suroviny obstarám, každý si přinese do skupiny něco na namazání (marmeláda, nutela, ...) a krabičku na to, co zbyde :-). M.Vosátková Přečíst celé


22.02
2019

OV 1. 3.

Připravte si podle rozpisu ve dvojici nabídku cestovní kanceláře podle daných kritérií pro daný kraj. Pokud budete chtít, připravte si i soutěžní kvíz ze zvoleného kraje. EL Přečíst celé


22.02
2019

Informace

V úterý 26. 2. odpadá odpolední tělesná výchova pro chlapce. Výuka bude ukončena ve 12. 35 hodin. EL Přečíst celé19.02
2019

AJ

Naučit se nová nepravidelná slovesa. Umět číst a překládat SB str. 38. Vypracovali jsme WB 30/1 - umět číst a překládat. Vom. Přečíst celé

19.02
2019

Dějepis 21. 2.

Test vrcholný středověk - Dějiny Francie (str. 79-80) a Anglie (str.80) a Zámořské objevy (str. 88-91.) a případně poznámky v sešitě. Přečíst celé


19.02
2019

ČJ 21. 2.

Písemný úkol je ze strany 107 cvičení 2. Probrali jsme VV příslovečné místa, času, způsobu, míry. Ti, kteří nepsali test na Vv podmětné a předmětné, budou psát ve čtvrtek či v dalším termínu. EL Přečíst celé

18.02
2019

Dílna čtení 25. 2.

V pondělí 25. 2. máme Čtenářskou dílnu. Nezapomeňte na rozečtené knížky. Současně si vezměte s sebou sešity na LV. Budu je kontrolovat - dejte si zápisy do pořádku. EL Přečíst celé


18.02
2019

Nj 7.A

Úloha na středu 20.2.: Opět si zopakujte časování sloves sein, haben - jed. i množ. číslo, na základě zjištění doporučuji zopakovat i slovíčka 3. lekce!!! Testík čeká. IP Přečíst celé

15.02
2019

AJ

Seznámili jsme se s článkem SB 38/ Mut´s holiday, napsali jsme slovíčka 3D - naučit se je. V úterý vyberu vaše školní sešity s dú SB 37/8a,b. V pátek 22.2. máme naplánovanou písemčičku na nepravidelná slovesa. V průběhu příštího týdne si doplňte WB str. 20-21 - tj. do 22.2. vom Přečíst celé14.02
2019

ČJ 19. 2.

Píšeme test na VV podmětné a předmětné. Zůstávají vám VV příslovečné - druhy, otázky. EL Přečíst celé

13.02
2019

Nj 7.A

Úloha na pondělí 18.2.: 1) zopakovat časování sloves sein + haben, naučit čas. pravidelných sloves ŠS 2) připravit slovníčky ke kontrole IP Přečíst celé


13.02
2019

Informace 13. 2.

Dnes odpadá odpolední výuka Informatiky skupině pana učitele Kašpárka. Ukončení výuky je pro tuto skupinu ve 12. 35. EL Přečíst celé

12.02
2019

AJ

Dokončit WB 29/5. Průběžně doplňovat do sešitů učební látku, pokud chyběli. Přečíst celé


12.02
2019

ČJ 14. 2.

Písemný úkol je ze strany 104 cvičení 5. Naučte se druhy vedlejších vět příslovečných a otázky na ně. Zkoušet budu cvičení 4 ze strany 65 - ofocený list (kdo si ho ponechal). EL Přečíst celé

11.02
2019

Nj 7.A

Úloha na středu 13.2.: 1) časování slovesa haben + zopakovat časování sein 2) opět slovíčka str.47 - test! IP Přečíst celé


30.01
2019

ČJ 12. 2.

Opakujte si větné členy (schemata) a procvičujte si VV podmětnou a předmětnou. Využijte cvičení v učebnici strana 103 - 104/cvičení 3, 4, 5. EL Přečíst celé

28.01
2019

ČJ

Tento týden máme pouze mluvnici. Budeme opakovat větné členy a pravopis. Zítra odpadá chlapcům odpolední tělesná výchova. Výpis vysvědčení budu vydávat ve čt 5. hodinu. Vyučování v tento den končí ve 12. 35. Odpolední výuka odpadá. Nezapomeňte na desky na výpis. Ve škole se sejdeme po jarních prázdninách v pondělí 11. 2. EL Přečíst celé


28.01
2019

Nj 7.A

Opakujte si slovíčka 2. lekce, ve středu 30.1. píšeme test. Týká se obou skupin!!! Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující >>