Týdenní plán 1.11. - 5.11.

Rozbalte si informaceV pondělí 8. 11. se konají od 16:00 do 18:00 třídní schůzky - formou individuálních konzultací.

Ve čtvrtek čteme vlastní knihu. Děti už by měly mít první knihu vlastního výběru přečtenou - dostanou a doma vyplní čtenářský list. V listopadu už by měly začít číst jednu z "večerníčkovských knížek" - viz seznam doporučené četby.

   

CO SE UČÍME TENTO TÝDEN

ČESKÝ JAZYK

Opakujeme význam slov - co jsou slova souznačná - synonyma, protikladná, nadřazená, podřazená, souřadná, jednoznačná, mnohoznačná, citově zabarvená a příbuzná.

Interaktivní učebnice - str. 22 - 27

Učebnice ČJ - odkaz

   

MATEMATIKA

Opakujeme násobilku 0 - 10, sčítání a odčítání do 100. Rýsujeme přímky, body, úsečky.

Pracovní sešit Matematika 3 - I. díl: str. 1 - 3

Učebnice: str. 10 - 13

   

PRVOUKA

Učíme se o naší vlasti a sousedních státech. Probíráme, co jsou nížiny a pohoří a jak jsou znázorněny na mapě.

Pracovní sešit: str. 18 - 19

Interaktivní učebnice: str. 14 - 15

Učebnice PRV - odkaz