Výchovný poradce

Rozbalte si informaceVýchovný poradce

Mgr. Michaela Vosátková, výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úkoly:

  1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
  2. Pomáhá se začleněním do výuky žákům s poruchami učení a zdravotními problémy.
  3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s obtížemi osobního rázu.
  4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

Nebo může pomoci s jakýmkoliv jiným problémem.

Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.