9. třída

Rozbalte si informace
22.03
2019

KNj 9.A

Vzkaz pro Elis Č., Honzu F., Matěje M. a Tondu V.: Na pátek 29.3. si doplňte slovní zásobu - učeb. str. 57 a 58 (nahoře)! Přečíst celé


19.03
2019

Nj 9.A

Úloha na čtvrtek 21.3.: 1)Studujte gramatiku učebnice str. 102 + ŠS. 2) Doučte se slovíčka 5. lekce! Přečíst celé

14.03
2019

Nj 9.A

Úloha na úterý 19.3.:Naučit slovíčka str. 90, 91 Vzkaz pro chybějící Elis, Honzu a Janu: Zapište si slovíčka na uvedených stránkách. Přečíst celé12.03
2019

Nj 9.A

Úloha na čtvrtek 14.3.: Naučte se časovat müssen a lesen. Vzkaz pro Elis: Nová slovesa ke studiu najdeš v učebnici str. 102 bod 4. Zápis si doplníš do ŠS po nemoci včetně opravy diktátu. Přečíst celé

07.03
2019

Nj 9.A

Úloha na úterý 12.3.: naučit slovíčka str. 88 Vzkaz pro Elis Č. a Matěje M.: Ve třídě ve stole máte ŠS, udělejte si opravu diktátu! Přečíst celé


06.03
2019

Test - průmysl ČR

V pátek 8. 3. vás čeká test z průmyslu ČR. Zopakujte si především historický vývoj průmyslové výroby v ČR, dělení průmyslu, jaká odvětví jsou pro ČR nejvýznamější atd. RB Přečíst celé

04.03
2019

Zápisový lístek

Žáci dnes dostali zápisový lístek s pokyny pro jeho uplatnění. Převzetí zápisového lístku, prosím, potvrďte svým podpisem a potvrzení o převzetí pošlete po dětech zpět do školy. Děkuji, M.Vosátková. Přečíst celé


25.02
2019

ČJ 27. 2.

Písemný domácí úkol - strana 68 cvičení 2. Začali jsme zvukovou stránku jazyka, opakujte si pojmy ze školního sešitu. EL Přečíst celé

25.02
2019

Chemie na 28.2.

Ve čtvrtek písmeně opakujeme uhlovodíky - stavba molekuly, typy vzorců, názvosloví, významné uhlovodíky (uč. str. 35-47) Přečíst celé


21.02
2019

Exkurze

V úterý 26.2. jedeme na exkurzi do firmy Engel spol. s.r.o. v Kaplici a SOŠ Velešín. Sraz je v 7.45h u školy, předpokládaný návrat kolem 13.00-13.30h. Žáci budou po příjezdu odcházet domů. Exkurze je zcela zdarma a obědy ve škole jsou hromadně odhláš Přečíst celé


15.02
2019

Nj + KNj 9.A

Vzkaz hlavně pro chybějící (ale i pro Vojtu a Matěje): Vzhledem k tomu, že v KNj od 25.1. nebylo nic nového a v Nj od od 12.2. také ne, počítejte s tím, že ihned po příchodu do školy vás čekají slíbené prověrky a zkoušení. Omluvy se nepřijímají! Přečíst celé


13.02
2019

ČJ 18. 2.

Tužkou do učebnice si připravte cvičení 4 ze strany 134. Budeme psát pravopisné cvičení + opakování vedlejších vět. EL Přečíst celé

12.02
2019

Nj 9.A

Úloha na čtvrtek 14.2.: Zopakujte si mluvnici 4. lekce str. 78, 79, hlavně předložky se 4. pádem. Přečíst celé


30.01
2019

ČJ 11. 2.

Opakujte si druhy vedlejších vět, významové poměry - využijte opakování www.pravopisne.cz. EL Přečíst celé


29.01
2019

Referáty FYZIKA

Furiš 86 - 95 str. 23.1. Táboříková 96 - 100str. 23.1. Čarná 101 - 103str. 30.1. Majer 104 - 109str. 30.1. Vokůrka 110 - 114str. 20.2 Bureš 115 - 120str. 20.2. Čarná 121 - 123str. 20.2. Přečíst celé

25.01
2019

KNj. 9.A

Úloha na pátek 15.2.: 1) Naučit slovíčka str. 76 - test 2) Připravit mluvní cvičení cca 10 vět na téma Ich bin krank. Vzkaz pro chybějící Elis Č. a Honzu F.: Máte tři týdny na doplnění, omluvy se nepřijímají! Přečíst celé


23.01
2019

ČJ 28. 1.

Písemně cvičení 1 strana 113 - 2. část. Opakujte ýznamové poměry a spojky podle učebnice strana 130 - 131. EL Přečíst celé


17.01
2019

Nj 9.A

Úloha na úterý 22.1.: 1) Připravte si text Reportage str. 69 - čtení+překlad. 2) Nezapomeňte, že již začínáme zkoušet na 2. pololetí! Přečíst celé<< předchozí 1 2 následující >>