6. třída

Rozbalte si informace19.09
2018

Český jazyk 24. 9.

Na pondělí 24. 9. (máme mluvnici) je písemný úkol z učebnice ze strany 17 cvičení 3a - 4 dvojice (8 vět). Cvičení 2 ze strany 16 si zkuste ústně. Budeme psát test na hláskový rozbor slova. Opakujte si smohlásky, souhlásky a jejich dělení. EL Přečíst celé

14.09
2018

Domácí úkol ČJ

Na pondělí máte písemný úkol do domácích sešitů z učebnice strana 16 cvičení 1 - vymyslete věty na první čtyři dvojice (8 vět). Tvar slova neměňte. Nezapomeňte na datum, podpis rodičů a pěknou úpravu. EL Přečíst celé


13.09
2018

Domácí úkol ČJ

Na zítra vyplňte ofocený list a přemýšlejte tak nad správným dělením hlásek. List nechte podepsat rodiči. Od pondělí 17. 9. dělíme hodiny ČJ podle rozvrhu na mluvnici, literární výchovu a sloh. Noste si do školy desky na četbu. EL Přečíst celé

12.09
2018

Opakování ČJ

Zítra si napíšeme krátký testík na téma Jazyk a jeho útvary. Opakujte si podle sešitu a podle učebnice strana 15 otázky 1 - 6. Všechny jsme společně prošli a vysvětlili si je. Kdo chyběl, doplní si učivo do sešitu včetně doplnění mapky nářečí. EL Přečíst celé


10.09
2018

Matematika - prověrky

Pravidelně každý týden budeme psát prověrku z matematiky na předem probranou látku. Prověrka se budě psát vždy ve středu. (Další prověrky v jiném čase a v jiném termínu budou ohlášeny) Vlčková Vlasta Přečíst celé


10.09
2018

Pomůcky

Vybíráme 200 Kč/žák na nákup papírů na kopírování apod. Peníze je zapotřebí odevzdat třídnímu učiteli nejpozději do 21. 9. 2018.V. Vlčková Přečíst celé

10.09
2018

Třídní schůzka

Vážení rodiče, na společné třídní schůzce se sejdeme v pondělí 17. 9. v 16 hodin ve třídě VI.A. Vlasta Vlčková Přečíst celé