6. třída

Rozbalte si informace20.03
2019

ČJ 25. 3.

Opakujte si druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká. Písemný úkol je ze strany 71 cvičení 1 - pády neurčujte. V úterý a ve čtvrtek 26.3. a 28.3. máme dílnu čtení. Knížky s sebou. EL Přečíst celé13.03
2019

ČJ 18. 3.

Píšeme diktát na koncovky podstatných jmen. Připravte si ústně cvičení 4,b,c ze strany 66. Začneme druhy přídavných jmen - uč. strana 68. EL Přečíst celé

11.03
2019

ČJ 13. 3.

K procvičení koncovek podst. jmen využijte učebnici strana 65 cvičení 2a,b,c - ústně. EL Přečíst celé


08.03
2019

AJ

Příští hodinu začínáme nové téma - velikonoční zajíc - černý střední nebo tenký fix, vodovky, lepidlo. Přečíst celé


08.03
2019

Sloh 15. 3.

Promysli si podle osnovy v sešitě popis osoby, kterou znáš a která je ti blízká. Zjisti si všechny potřebné infrmace k jejímu popisu vnějšímu i vnitřnímu. EL Přečíst celé

06.03
2019

Přírodopis na 8.3.

V pátek písemně opakujeme žahavce, ploštěnce a hlísty. K přípravě použijte sešit, pracovní list z hodiny, učebnici (str. 48-57). Přečíst celé


06.03
2019

Test - atmosféra

Ve čtvrtek 7. 3. si napíšeme test na atmosféru. Zopakujte si tedy její složení, vrstvy, co je to podnebí a počasí, co nejvíce ovlivňuje teploty, množství srážek atd. RB Přečíst celé27.02
2019

ČJ 4. 3.

Opakujte si rod a vzor podstatných jmen - uč. tabulka strana 61. Písemný úkol je na koncovky podst. jmen podle správného vzoru - uč. strana 65 cvičení 2a. EL Přečíst celé


22.02
2019

Vv

Máme rozpracováno téma Jsem do tebe blázen - černý silný nebo střední fix, vodovky, brčko. Přečíst celé


18.02
2019

ČJ 20. 2.

Píšeme test na podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková. Začali jsme jména obecná a vlastní. EL Přečíst celé


15.02
2019

Vv

Přístí pátek dokončíme téma Člověk a les a na další hodinu budete potřebovat černý silný nebo střední fix, brčko a vodovky ……. nové téma Jsem do tebe blázen. Přečíst celé
30.01
2019

ČJ 11. 2.

Začalí jsme podstatná jména konkrétní a abstraktní. Pročtěte si tabulku v učebnici strana 55 a ústně (kdo má chuť písemně) si připravte cvičení 4a na stránce 56. EL Přečíst celé


28.01
2019

ČJ 30. 1.

Dokončete do školního sešitu tvorbu vět podle čísel. Dobrovolně si můžete udělat cvičení 6 pod tabulkou slovních druhů ve školním sešitě. Zítra a ve čvrtek máme dílnu čtení. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 následující >>