6. třída

Rozbalte si informace
22.02
2018

Jeden svět

V pátek 23. 3. půjdeme do Boudy na projekci dokumentů v rámci přehlídky Jeden svět. Od pondělí 26. 2. vybírám vstupné 40 Kč. Můžete také nosit peníze na třídní výlet - 450 Kč. Přečíst celé

22.02
2018

Český jazyk 27. 2.

Opakujte si podst. jména pomnožná, hromadná a látková. Písemný domácí úkol je ze strany 57 cvičení 4 - doplň chybějící písmena. Přečíst celé


20.02
2018

LV 26. 2.

V pátek 23. 2. máme dílnu čtení. V pondělí 26. 2. LV s Čítankou. Nezapomeňte, že se můžete naučit zpaměti báseň ze strany 119 Tulákovy Vánoce a pěkně ji zarecitovat. Uděláte mi tím radost. Přečíst celé
13.02
2018

Český jazyk 15. 2.

Ve čvrtek píší diktát ti, co minulý týden chyběli + opravný diktát podle domluvy. Připravte se podle učebnice strana 54 cvičení 8a a 8b. Začneme podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Zítra píšeme slohovou práci načisto. Nezapomeňte na slohové sešity - ti, co je nemají u mě (nemocní z minulého týdne). Přečíst celé


08.02
2018

Čj, D pro nemocné

Z ČJ si doplňte domácí úkol ze strany 54 cvičení 8 b. Psali jsme diktát - cvičení 8 a a 8 b. Začali jsme podstatná jména konkrétní a abstraktní strana 55. Z dějepisu jsme začali Egypt - učebnice strana 59 - 60. Přečíst celé

08.02
2018

Slohová práce 14. 2.

Ve středu píšeme slohovou práci na téma Osoba, které si vážím. Ti, co byli nemocní, si nezapomenou přinést s sebou slohový sešit s vypracovanou prací nanečisto. Přečíst celé


21.12
2017

Vánoční jarmark

Vážení rodiče, ráda bych vám za všechny šesťáky a sama za sebe poděkovala za Vaši nezištnou pomoc v rámci vánočního jarmarku. Velmi si toho vážím a jsem za své super rodiče moc ráda. Utržené peníze využijeme při financování třídního výletu a na zajištění dalších třídních akcí. Přesné vedení třídního fondu je vám kdykoli k dispozici a k nahlédnutí. Přečíst celé

20.12
2017

Novoroční týden od 3. 1.

Po příchodu do školy ve středu 3. 1. budeme načisto přepisovat slohovou práci Místnost, kde je mi dobře. Máme ji připravenou ve slohovém sešitě, který mám u sebe. Nemocné žádám, aby si práci napsali podle osnovy nanečisto do sešitu, a ten si vzali pak s sebou do školy. Ve čtvrtek budeme pokračovat v souhláskových skupinách a budeme opakovat psaní předpon s-, z-, vz-. Při páteční LV budeme potřebovat Čítanky a vrátíme se k poezii. Desky se zápisy knížek budu kontrolovat v pátek 12. 1. Přečíst celé
14.12
2017

Mluvnice 19. 12.

Písemný úkol je ze strany 41 cvičení 5, cvičení 6 si promyslete ústně jako přípravu na diktát v novém roce. Přečíst celé


13.12
2017

Sloh 20. 12.

Podle osnovy ve slohovém sešitě promysli popis místnosti. Budeme ho psát nanečisto do sešitu  a po Vánocích přepíšeme načisto na dvojlisty. Přečíst celé

12.12
2017

Dopisování testu

Vy, kteří jste toto pondělí nepsali test nebo jste chyběli při jeho zadávání ve středu 6. 12., bude dopisovat zítra (13. 12.). Témata: mapa, měřítko mapy, druhy map, výškopis, polohopis, popis. Přečíst celé


08.12
2017

Anglický jazyk

Vzhledem k pátečním výsledkům práce dostane moje polovina třídy v úterý ještě nějaký čas na opravení, respektive dokončení testu z města. Přečíst celé


07.12
2017

Zadání

Test ze zkracování slovesa to be a ze zkracování have got v pátek osmého prosince. Přečíst celé


07.12
2017

TEST

Test ze zkracování slovesa to be a ze zkracování have got v pátek osmého prosince. Přečíst celé


<< předchozí 1 2 3 4 5 následující >>