Otevření školy pro žáky 1. stupně

Rozbalte si informaceVážení rodiče, dle rozhodnutí vlády bude od 25. května 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Bližší informace dále...


Pokyny pro otevření – 1. stupeň

vyučování: každý pracovní den
1. třída a 2. třída:  8.00 – 12.00
3. třída a 4. třída:  8.15 – 12.30
5. třída: 8.30 – 13.00

Žák musí mít vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení ZDE, případně si lze vyzvednout i osobně ve škole v čase mezi 8:00 a 13:00), jinak bude žáku zakázán vstup do školy (prohlášení lze vhodit dříve do poštovní schránky školy).

V budově ZŠ:

 • žáci vchází rovnou do budovy školy 10 minut před výše uvedeným začátkem vyučování, kde se řídí pokyny zaměstnance školy
 • ranní družina se nezajišťuje
 • při vstupu do školy musí mít žák zakrytá ústa a nos
 • do budovy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby
 • u vstupu si žáci dezinfikují ruce
 • pedagogové organizují skupiny, aby nedocházelo ke kontaktu s ostatními skupinami

Ve třídě:

 • složení skupin je neměnné k 25. 5. (nemohou se další žáci přidávat) – jeden žák v lavici, maximálně 15 žáků ve skupině
 • každý žák musí mít na den minimálně dvě roušky a igelitový sáček na jejich uložení
 • ve třídě nemusí žák ani pedagog nosit roušku, pokud jsou nejméně 1,5 m od sebe (žák si ukládá roušku do sáčku), po každém vzdělávacím bloku si umyje ruce ve třídě
 • mimo třídu musí mít žáci roušku

Stravování
Obědy budou zajištěny, skupiny žáků budou chodit na oběd dle rozpisu.

Při podezření na COVID 19:

 • nikdo s příznaky nesmí být vpuštěn do budovy, ani s příznaky jiného onemocnění
 • žák s příznaky je izolován – informováni zákonní zástupci a spádová hygienická stanice
 • pověřený zaměstnanec školy může měřit bezdotykovým teploměrem tělesnou teplotu

Odpolední vyučování („družina“) – otevřeno pro 1.-3. třídu do 16.00:

 • po ukončení dopoledního bloku si žáky, kteří neodešli domů, přebírají vychovatelky a asistentky
 • žáci zůstávají ve stejné učebně, platí pravidla jako dopoledne, ven se nechodí
 • odchod domů bude pro každý den stejný (např. vždy v celou hodinu), z provozních a hygienických důvodů nelze zajistit průběžné odchody
 • pokud bude vaše dítě navštěvovat odpolední „družinu“ , prosím o vyplnění upřesňujícího dokumentu, podepsání a doručení do školy nejpozději do 25.5. ke stažení ZDE

Se všemi zákonnými zástupci žáků prvního stupně se spojí třídní učitelé nebo jiný pověřený pracovník, aby zjistili zájem a případně upřesnili informace.