Informace pro žáky a rodiče

Rozbalte si informacek výuce žáků a k dokumentům, které si rodiče mohou vyzvednout ve škole


Vážení rodiče, milí žáci,

pokud potřebujete něco ve škole vyřídit, vyzvednout si např. různé žádosti, zapomenuté učebnice nebo zadané úkoly v tištěné podobě, případně naopak do školy něco doručit, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech 380 309 337, 380 309 331 nebo 737 034 280. Pro vyzvednutí (doručení) ve škole vždy někoho zastihnete v době od 8.00 do 12.00. Roman Kurz

Prosíme o vracení knih půjčených ze školní knihovny. Do školy je můžete doručit každý pracovní den od 8.00 do 12.00. Děkujeme. RK

vzhledem ke stále se zpřísňujícím preventivním epidemiologickým opatřením, bude škola nejspíše delší dobu uzavřena. Neznamená to, že byste měli od učení volno, ale vyžaduje to od vás pravidelnou přípravu doma (domácí vzdělávání). Z tohoto důvodu pravidelně sledujte internetové stránky školy, kam vám vyučující píší zadání úkolů, dávají odkazy na internetové stránky k procvičování atd. Můžete využívat i projekt UčíTelka, který spouští Česká televize pro první stupeň, kde budou probírány jednotlivé předměty po ročnících, televize se zaměří i na přípravu k přijímacím zkouškám a pro výuku žáků druhého stupně je určen televizní projekt Odpoledka.

Nakladatelství Nová škola, s.r.o. uvolnilo zdarma licence na  výukové interaktivní učebnice, kde si jistě vybere první i druhý stupeň. Registrace je jednoduchá přes web www.ucebnice-online.cz

Jestliže budete s vyučujícím potřebovat něco zkonzultovat, využijte mailový kontakt uvedený v žákovské knížce (tvořený příjmením vyučujícího a koncovkou @zslinecka.cz, např. kurz@zslinecka.cz).