Informace pro žáky a rodiče

Rozbalte si informacek výuce žáků a k dokumentům, které si rodiče mohou vyzvednout ve škole


Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zpřísňujícím preventivním epidemiologickým opatřením, bude škola nejspíše delší dobu uzavřena. Neznamená to, že byste měli od učení volno, ale vyžaduje to od vás pravidelnou přípravu doma (domácí vzdělávání). Z tohoto důvodu pravidelně sledujte internetové stránky školy, kam vám vyučující píší zadání úkolů, dávají odkazy na internetové stránky k procvičování atd. Můžete využívat i projekt UčíTelka, který spouští Česká televize pro první stupeň, kde budou probírány jednotlivé předměty po ročnících, televize se zaměří i na přípravu k přijímacím zkouškám a pro výuku žáků druhého stupně je určen televizní projekt Odpoledka.

Nakladatelství Nová škola, s.r.o. uvolnilo zdarma licence na  výukové interaktivní učebnice, kde si jistě vybere první i druhý stupeň. Registrace je jednoduchá přes web www.ucebnice-online.cz

Pokud potřebujete ve škole cokoliv osobně vyřídit – Žádost o ošetřovné, Zápisové lístky na střední školy nebo vyzvednutou pracovní sešity žáka, které nemá kvůli předchozí absenci, můžete přijít denně mezi 8.00 a 12.00 do ředitelny.

Jestliže budete s vyučujícím potřebovat něco zkonzultovat, využijte mailový kontakt uvedený v žákovské knížce (tvořený příjmením vyučujícího a koncovkou @zslinecka.cz, např. kurz@zslinecka.cz).