Informace pro školní rok 2019/2020

Rozbalte si informaceněkolik informací na příští školní rok 2019/2020


Vážení rodiče,

věřím, že si příjemně i se svými ratolestmi užijete letní prázdninové dny, ale přesto si dovolím již několik informací na příští školní rok 2019/2020.

Školní družina

Přihlášky do ŠD získáte na stránkách školy (přihláška) nebo u paní vychovatelky Květy Matouškové od 17. 6. 2019, úplata zůstává Kč 100,-/měsíc i ve školním roce 2019/2020. Poplatek je nutné zaplatit vždy jednorázově a to září – prosinec do 30. 9. 2019 a leden – červen do 31. 1. 2020.

Nemění se ani provozní doba tj. ráno od 6.30 do 7.45 hod. a odpoledne od 11.45 do 16.00 hod. .

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny budou přednostně přijati žáci 1. a 2. tříd. Zbývající volná místa ve ŠD budou doplněna od 16. 9. 2019 dle pořadí podaných a řádně vyplněných přihlášek žáky 3. ročníku.

Školní jídelna

Obědy můžete  zaplatit již od 27. srpna denně od 7 do 9 hodin u p. účetní Březkové. Obědy hrazené z běžného účtu je nutné rovněž opět na nový školní rok přihlásit, lze i telefonicky.

Během školního roku se musí obědy odhlásit vždy do 11 hodin předchozího dne, v případě náhlé absence (např. nemoc) je možné jen první den si jídlo vyzvednout ve výdejně do jídlonosiče.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září.

Do 20. září 2019 budou třídní učitelé vybírat od každého žáka Kč 200,- na  papíry, čtvrtky, kopírování, základní výtvarné pomůcky apod., poplatek je na celý školní rok a nezahrnuje nákup sešitů, obalů a ani pracovních sešitů, netýká se rovněž placení vstupného na různé akce např. vstupenky do divadla, kina apod.

 ♥ KRÁSNÉ PRÁZDNINY ♥

Loučí se s Vámi Polášková, ať se daří!