Částečné otevření škol od 18.11.2020

Rozbalte si informaceOtevření školy pro první a druhé ročníky od středy 18 listopadu 2020.


Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18. listopadu se otvírá škola pro žáky prvního a druhého ročníku. Vyučování začíná v 8.00 a končí v 11.40. Každý žák musí mít od vstupu do budovy školy a po celou dobu pobytu ve škole roušku, respirátor nebo štít. Žák by měl mít alespoň dvě roušky na celý den, přičemž jedna je uložena v sáčku v aktovce. U vchodu si každý dezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí nebo svou vlastní. 

Při pobytu ve škole se řídí pokyny zaměstnanců školy, do školy vstupující pouze žáci, nikoliv jejich doprovod.  Po skončení vyučování si družinové žáky přebírá paní vychovatelka (skupiny jsou podle tříd), ostatní žáky odvádí vyučující na oběd nebo odcházejí domů.

Všichni žáci, kteří chodívají běžně na obědy, je mají přihlášené, pokud o obědy v tuto chvíli nemáte zájem, musíte je odhlásit u paní ekonomky 380 309 324 nebo na ivana.brezkova@zslinecka.cz.

Družina je otevřena od 11.40 do 16.00. Ranní družinu v současné době škola nezajišťuje.

Část výuky, dovolí-li to počasí, mohou žáci trávit venku, tak tomu prosím přizpůsobte vhodnost jejich oblečení.

Ostatní ročníky:

Pro ostatní ročníky stále platí povinnost distanční výuky, po dohodě s vyučujícími se žák může individuálně dohodnout na konzultaci.

Děkuji za pochopení a věřím, že společným úsilím tuto nelehkou a komplikovanou dobu zvládneme.

S přáním pohodových dnů

                                                                                               Mgr. Roman Kurz

                                                                                                   ředitel školy