Samostatná práce z ČJ od 11. 3. do 22. 3.

Rozbalte si informace



Především se zaměřte na přípravu na zkoušky. Vypracujte si ofocené listy z češtiny. Veškeré dotazy na mě směřujte mailem na mou školní adresu lusticka@zslinecka.cz.

Z mluvnice vám ukládám dokončit část synonyma, homonyma, antonyma a odborné názvy - uč. strana 33 - 37. Do školního sešitu dokončete cvičení 3 a 4 ze strany 33, které jsme začali ve škole. Domácí úkol je ze strany 33 cvičení 6. Projděte si samostatně cvičení na straně 34 a 35. Do ŠS opište tabulku definice odborných názvů strana 36.

Opakujte si pravopis, vypracujte písemně do ŠS cvičení 1a, 1b  strana 67.

Ze slohu si pročtěte reportáž strana 165 - 166 a promyslete otázky 1 a- c. Z LV začneme Jiřího Wolkera. Opište si do sešitu LV jeho epitaf strana 125 a zjistěte a zapište, co je to epitaf.

Ozvu se znovu podle situace. EL