MATEMATIKA 11.3. - 22.3.

Rozbalte si informaceVzhledem k dočasnému uzavření školy by bylo potřeba, abyste se nějaké učivo pokusili zvládnout sami. Až bezpečnostní opatření pominou, vše společně zopakujeme a projdeme, ale nebude mnoho času to znovu celé probírat. Domácí úkoly si vypracujte do školního sešitu.


Vypracujte si prosím z učebnice číslo 2 v kapitole 6 GONIOMETRICKÉ FUNKCE

Prosím přepište si z každé kapitoly potřebné tabulky důležité pro pochopení.

Vypracujte si cvičení:

56/A
57/D
58/5,6,8
60/12
62/C,D,1,2
65/1,2,3
67/1
68/2,5
70/10,11
76/1,2

Kapitola 6.7 Úlohy na závěr

https://www.youtube.com/watch?v=YiqqXAqvxaM

https://www.youtube.com/watch?v=38FARn2oKUU

Samozřejmě je možné využít i jiná videa v daném tématu, která vám pomohou pochopit goniometriké funkce.

Prosím přihlašte se na e-mail : planska.linecka@seznam.cz
                                         HESLO: planska11

Tento e-mail bude fungovat jako zdroj informaci pro vás. Každý e-mail bude označen v předmětu zprávy třídou a předmětem pro který je určen. Budete tam mít soubory pro vypracování do sešitu nebo vytištění a vyplnění do pracovního listu.


Hodně štěstí a buďte na sebe opatrní. VP