Dějepis 11. - 20. 3.

Rozbalte si informaceSamostatná práce


Byla by škoda, kdyby nám vzniklá situace překazila společné zkoumání historie Protektorátu Čechy a Morava, proto v následujících řádcích naleznete materiály k samostudiu. Úkoly vypracujte se zájmem a pečlivostí. Dávejte na sebe pozor a hlavu vzhůru i samostudium může být zábava ;)

Protektorát Čechy a Morava

Přečtěte si kapitoly Domácí odboj a Zahraniční odboj v na stranách 79 - 82. Vypracujte si písemně do sešitu odpovědi na otázky pod odstavci.

Dále doporučuji shlédnout dokumenty pod následujícími odkazy.

Hledání ztraceného času

Protižidovská nařízení v době okupace

Den okupace nacisty

Odbojářský čin předsedy vlády

Smrt Jana Opletala