Mluvnice 21. 9.

Rozbalte si informace



Připravte si ústně cvičení 4 ze strany 74 - budu ho zkoušet. Od 21. 9. už dělíme hodiny. EL