Mluvnice 11. 9.

Rozbalte si informaceZačali jsme opakovat větu jednočlennou a dvojčlennou + větný ekvivalent. Projděte si tabulku na straně 66 - 67. EL