Anglický jazyk 14. - 18. 9.

Rozbalte si informacePlán učiva na tento týden


Začneme pracovat s 5. lekcí a budeme si povídat o "My country"

  • Přepsat slovíčka "A My country" (WB str. 78) do slovníčku (zezadu školního sešitu) - stačí po slovíčko "kilometre"
  • Budeme hovořit o zajímavostech, která lze vidět kolem rodného města i ve světě v návaznosti na slovní zásobu
  • Naučíme se používat složené otázky s tázacím zájmenem "how" (SB str. 56)
  • Podíváme se na význačná místa ve Velké Británii

Šolc