6.A

Rozbalte si informace


08.12
2022

ČJ 13. 12.

Písemný domácí úkol je z učebnice strana 47 cvičení 15 a cvičení 16. Vyberte si, zda budete psát a, b, c - jednu část napište a ostatní si projděte ústně. Jde o přípravu na diktát, který budeme psát ve čtvrtek 15. 12. Učivo bě - bje, vě - vje, pě si procvičujte v učebnici strana 41 cvičení 2 a v Učebně. EL Přečíst celé

06.12
2022

ČJ 8. 12.

Budu zkoušet cvičení 5 na straně 40. Promyslete si ho ústně, případně si ho napište do ŠS. Začneme opakovat psaní skupin bě, vě, pě - bje, vje. Procvičujte si pomocí Učebny a opakujte si vyjmenovaná slova po Z. EL Přečíst celé


01.12
2022

ČJ 6. 12.

Domácí úkol je z učebnice strana 47 cvičení 14. V Učebně si opakujte psaní vyjmenovaných slov po V. Procvičujte si šev příponový - psaní n/nn - naučte se přípony a ústně si připravte cvičení 4 na straně 40. Procvičování učiva najdete také v Učebně. EL Přečíst celé


29.11
2022

ČJ 1. 12.

Procvičujte si v Učebně psaní n/nn a vyjmenovaná slova po V. Budeme psát pravopisnou doplňovačku na vyjmenovaná slova po P a S. EL Přečíst celé24.11
2022

ČJ 29. 11.

Písemný úkol je z učebnice strana 46 cvičení 10. Opakujte si vyjmenovaná slova po S v Učebně. Ve čtvrtek 1. 12. budeme psát pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova po P a S. Dokončili jsme změnu přípon a začneme zdvojené souhlásky - uč. strana 39. EL Přečíst celé


16.11
2022

ČJ 22. 11.

Písemný úkol máte z učebnice strana 46 cvičení 8. Začněte opakovat vyjm. slova po P a S. Procvičování najdete v Učebně. Začali jsme změny přípon - uč. strana 37. Připravte si cvičení 4a na straně 38 v učebnici. Stačí ústně. Cvičení k procvičování najdete také v Učebně. EL Přečíst celé


15.11
2022

ČJ 16. 11.

Zítra máme mluvnici. Píšeme pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova po M. V Učebně máte procvičování vyjmenovaných slov po P a S. Budeme procvičovat změny přípon. EL Přečíst celé


10.11
2022

ČJ 15. 11.

Písemný úkol je z učebnice strana 46 cvičení 6 - 2. polovina. Začali jsme střídání hlásek při odvozování - uč. strana 36. EL Přečíst celé

08.11
2022

ČJ 10. 11.

Píšeme opakovací test na stavbu slova - zopakujte si rozbor morfematický a tvarotvorný podle sešitu, Učebny a učebnice. EL Přečíst celé03.11
2022

ČJ 8. 11.

Probrali jsme rozbor tvarotvorný - pojmy kmen + koncovka - uč. strana 34. Písemný úkol máte z učebnice strana 46 cvičení 6 - stačí 1. polovina ke slovu mýtina. Vyjmenovaná slova po M si procvičujte v Učebně. EL Přečíst celé

01.11
2022

ČJ 3. 11.

Píšeme pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova po L. Procvičujte si stavbu slova, ústně si připravte cvičení 4 ze strany 33 v učebnici. EL Přečíst celé


25.10
2022

ČJ 1. 11.

Probrali jsme stavbu slova a morfémy kořen, předpona, přípona + slova příbuzná. Učivo najdete v učebnici strana 31 - 33 a v Učebně. Ústně si připravte cvičení 3a,b ze strany 33 a písemně do domácích sešitů napište cvičení 5 ze strany 45. Procvičujte si vyjmenovaná slova po L v Učebně. V pondělí 31. 10. máme Dílnu čtení. Hezké prázdniny. EL Přečíst celé


21.10
2022

Dílna čtení

Připomínám, že v pondělí 24. 10. a v pondělí 31. 10. máme čtenářskou dílnu. Nezapomeňte si vzít do školy knížku a dát si do pořádku zápisy o četbě. EL Přečíst celé

19.10
2022

Sloh 2. 11.

Do slohového sešitu napište 6 vět. Použijte slovesa ze cvičení 2a,b ze strany 135. Střídejte první a druhý typ přímé řeči. Přímou řeč si zopakujte - hlavně správné psaní znamének. EL Přečíst celé


18.10
2022

ČJ 20. 10.

Písemný úkol máte z učebnice strana 44 cvičení 4. Vyjmenovaná slova po L procvičujte i pomocí Učebny. Začali jsme téma Tvoření slov - Odvozování - uč. strana 26. Promyslete si cvičení 1 c - e. Základní pojmy k opakování najdete v Učebně. EL Přečíst celé


17.10
2022

Dílna čtení

V pondělí 24. 10. a v pondělí 31. 10. budeme mít čtenářskou dílnu. Nezapomeňte si vzít s sebou rozečtené knížky do školy. EL Přečíst celé


13.10
2022

ČJ 18. 10.

Píšeme opakovací test na Zvukovou stránku jazyka - uč. strana 16 - 23. Současně si napíšeme pravopisné cvičení na vyjmenovaná slova po B. Začneme učivo o tvoření slov, základní pojmy najdete v Učebně a začněte si procvičovat vyjm. slova po L. EL Přečíst celé

11.10
2022

ČJ 13. 10.

Začali jsme slovní přízvuk - uč. strana 20. Připravte si ústně cvičení 2 na straně 20. EL Přečíst celé


<< předchozí 1 2 následující >>