Přírodopis 11.3.-22.3.

Rozbalte si informaceSamostudium učiva přírodopisu


Vzhledem k situaci mám pro vás samostatnou práci z přírodopisu. Pracujte s učebnicí a sešitem, po návratu do školy si společněně zkontrolujeme.

Přečtěte si v učebnici na straně 52-55 kapitolu ploštěnci. Do sešitu si nakreslete ploštěnku a popište části jejího těla. Pak si opište doplňte podle učebnice následují věty jako výpisky:

Tělo je .......................... a ........................... .

Žije ve ..........................................

Na povrchu těla je .................................

Plazivý pohyb zajišťuje ...................................

Na hlavě jsou dvě ................................ a .............................

Nervová soustava je .......................................

Dýchá ..........................................

Vylučovací ústrojí tvoří .....................................

Rozmnožování:

Dále si vypište do sešitu cizopasné ploštěnce a k tasemnici si udělejte stručné výpisky (kde cizopasí, z čeho se skládá její tělo, jak přijímá potravu, jak se rozmnožuje, její životní cyklus, co je boubel, jak se může člověk nakazit).

S pozdravem M.Vosátková