Občanská výchova od 30. 3.

Rozbalte si informaceDneska slavíme 100 let naší české vlajky, tak doufám, že jste na státní symboly nezapomněli a máte je už v sešitě. Postoupíme kousek dál - z učebnice si přečtěte stránky 67 - 68. Jde o kapitolu o typech státní moci v ČR. Udělejte si do sešitu poznámky o moci zákonodárné, výkonné a soudní. Opište si i graf na straně 67 dole. Znáte pojem ombudsman? Odpověď najděte v textu a přemýšlejte, k čemu tento úřad slouží. EL