FYZIKA 11.3. - 22.3.

Rozbalte si informaceVzhledem k dočasnému uzavření školy by bylo potřeba, abyste se nějaké učivo pokusili zvládnout sami. Až bezpečnostní opatření pominou, vše společně zopakujeme a projdeme, ale nebude mnoho času to znovu celé probírat. Domácí úkoly si vypracujte do sešitu.


Prosím přihlašte se na e-mail : planska.linecka@seznam.cz
                                         HESLO: planska11

Tento mail bude fungovat jako zdroj informaci pro vás. Kyždý email bude označen v předmětu zprávy třídou a předmětem pro který je určen. Budete tam mít soubory pro vypracování do sešitu nebo vytištění a vyplnění do prac list.

Z výše uvedeného emailu si prosím přepište nebo vytiskněte poznámky k tématům:

Měření teploty - z učebnice si k tomuto tématu prostudujte stránky 100 - 116

Měření objemu - z učebnice si k tomuto tématu prostudujte stránky 74 - 79

Hodně štěstí a dávejte na sebe pozor. VP