Dějepis 30. 3. - 3. 4. 2020

Rozbalte si informaceSamostatná práce Dějepis


Zdravím,

tento týden se podíváme na řecké válečnictví a ukážeme si ho na válkách, které vedli Řekové s Peršany v 5. století př. n. l.

Tento týden bude takovou sérií archeologických úkolů.

1) Každý archeolog potřebuje znát historii. Vědci základním informacím o historii říkají "faktografie", tak si prosím tuto faktografii nastudujte v učebnici na str. 83-84 v kapitole Řecko-perské války.

2) Určitě ti jména perských vládců Dareios I. a Xerxes něco říkají. Otevři si sešit a najdi v něm, jestli jsme si o nich už nepsali dříve.

3) Někdy je potřeba si vymezit určité cizí termíny, které ve svých kronikách používají kronikáři a spisovatelé, kteří vytváří písemné prameny. V našem případě to budou tyto 2. Najděte na internetu, co tyto dva termíny znamenají.

  • hoplít
  • falanga

4) Na Google Maps najděte místo, kde se odehrála bitva u Thermopyl v Řecku (nápověda: dnes vedle leží malá vesnice). Vezměte žlutého panáčka a hoďte ho doprostřed silnice č. 1. Vydejte se na jihozápad a pokračujte po hlavní silnici, než narazíte po pravé straně na pomník se sochou hoplíta. Zjistěte, komu tento pomník patří a jakou roli hrál v bitvě u Thermopyl. Když se podíváte směrem podél silnice na jihozápad, tak vidíte po levé straně vysokou horu s vrcholem zakrytým v mlze. Vpravo od silnice byl útes a oceán, vlevo mezi horou a silnicí probíhala bitva u Thermopyl. Právě v tomto úzkém pruhu se hrdinně bránilo 300 Spartských válečníků proti obrovské přesile Peršanů v roce 480 př. n. l.

5) V závěru si prosím vypracujte odpovědi na otázky na konci odstavce do sešitu, ať máte zápis.

Hlavně si prosím text přečtěte a vypracujte si otázky. V případě dotazů, nejasností, zpětné vazby jsem k dispozici na emailu jakubck3@gmail.com, případně na messengeru nebo discordovém serveru, který jsem založil pro děti, kde si mohou pomoci navzájem s úkoly, případně si jen popovídat se spolužáky.

Odkaz na Discord server