AJ od 6.4.-19.4.

Rozbalte si informace1/ Podívejte se do učebnice na stránky 85, 86 a 87. Jsou tam tři příběhy.

str. 85/ Town Mouse and Country Mouse / městská myš a myš žijící na venkově/, poslech klikni na „Page 85, Exercise 1a“

 str. 86/ Finn, The Giant  /Finn – obr/  poslech  klikni na " Page 86/,Exercise 1a"

, str. 87/ The Fox and the Crow / liška a vrána/ .  poslech klikni na "Page 87/ Exercise 1a"

Vyberte si jakýkoli z těchto tří textů přečtěte si je a napište česky stručně 7-15 vět o tom, co jste se dočetli. Když mi to pošlete do pátku 10.4.2020 na mou adresu vomackova@zslinecka.cz získáte jedničku. /časem do ŽK i bakaláře/.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ další odkazy na worksheety s řešením – řešení používejte až po vypracování pracovního listu – je to jen pro vaši kontrolu

present simple  s řešením procvičování 1

present continuous s řešením procvičování 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/ Chcete-li další jedničku napište řešení POUZE z JEDNOHO pracovního listu ,který si sami vyberete a  který je bez řešení – vypracujte ve wordu  nebo naskenujte řešení a pošlete na adresu vomackova@zslinecka.cz do 17.4.2020 vybírejte z těchto odkazů /a,b,c,d/-jedničku získáte za 75% správných odpovědí, cení se snaha za 50% správných výsledků/-tak nikdo neváhejte a všichni posílejte.

a / present simple – bez řešení - cvičení a/  ....doplň tvar slovesa v přítomném čase prostém /nezapomeň na 3.os.j.č. –s koncovkou –s, -es, -ies/ a přiřaď obrázky nebo do kolečka u obrázků dopiš číslo věty, která se k němu hodí.

b/ present simple – bez řešení - cvičení b/   ...přítomný čas prostý. Cvičení 1/ přepiš sloveso do 3.os.j. č. –nezapomeň koncovku –s, -es, -ies. Cvičení 2/ doplň správný tvar slovesa...kdy to syčí a kdy ne. Cvičení 3/ Z daných vět udělej věty záporné /don´t , doesn´t../Cvičení 4/Vyber správný tvar a zakroužkuj nebo přepiš , Cvičení 5/ Přeházej slova tak, aby jsi vytvořil správnou otázku, Cvičení 5/ Napiš otázky př. Bella practises English every day. /her friends/... Do her friends practises English every day? Cvičení 7/ křížovka – ke slovům v rámečku doplň koncovku –s, -es, -ies a pokus se takto změněná slova vepsat do křížovky.

c/present continuous – bez řešení cvičení c/

Cvičení 1/ ke slovesu přidej koncovku –ing

cvičení 2/ od uvedených sloves napiš tvar, jaký najdeš ve slovníku – př. helping-help

cv 3/ napiš věty se zkráceným tvarem př. John is going to school – John´s going to school.

cv 4/ napiš věty v dlouhém tvaru př. Mike isn´t listening to music – Mike is not listening to music.

cv 5/ použij tvar slovesa „to be“ .. tj. am/ is/ are př. My sister is writing a letter.

cv 6/utvoř opačné věty... jestli je věta kladná  - přepiš ji do záporu

                                               jestli je věta záporná – udělej z větu kladnou oznamovací

cv7/ z těchto vět utvoř otázky... tzn. na první místo dáš sloveso, pak následuje podmět/kdo to dělá/, pak následuje zbytek slovesa a zbytek věty.

cv8/ děj krátké odpovědi  př. Yes, I am , No, I´m not  apod.

cv  9/napiš, co lidi dělají teď př. Bob is walking with his dog.

cv 10/ Dej slova do správného pořadí v přít. čase průběhovém – dej pozor, jestli tvoříš otázku nebo  oznamovací větu kladnou.

cv 11/ Podle obrázků  napiš správnou krátkou odpověď.

 d/present continuous – bez řešení - cvičení d/

cvičení 2/ pouze prohlédni si obrázky

cv 3/napiš věty, co ty lidi na obrázcích dělají právě teď

cv 4/ přepiš slovesa s koncovkou –ing

cv5/ Věty přepiš do záporu př. He is learning how to read. He isn´t learning how to read.

cv 6/ Vymysli  a napiš otázku tak, abys mohl použít odpověď, která je tam uvedená.

cv7/ Doplň slovesa v přítomném času průběhovém.../vždycky jsou to dvě slovíčka/

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/ zkuste procvičování přes internet

             procvičování 1

             procvičování 2

              procvičování 3

               procvičování 4

               procvičování 5

quiz – když nebudeš vědět – můžeš kliknout See Answer – ukáže ti to správnou možnost .

                                                                                    Hide Explanation – ukáže ti to vysvětlení.

            procvičování 6

dům a nábytek - procvičování 7

místnosti     procvičování 8

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/ můžete využít stránky www.englishme.cz - napište svou emailovou adresu, registrace po dobu 7 dnů je zdarma, jako úroveň angličtiny si volte elementary /5.6.7.8. ročník/, beginners, starters-/kurz začátečníků - 4.5. ročník / a zkuste si opakovat slovní zásobu, gramatiku, hry, testíky.... hledejte vše, co vám tyto stránky umožní dělat z aj. Dělejte leccos, hlavně se nenuďte....je tu možnost používat stránky po celou dobu uzavření školy - rada, jak na to, je na úvodní stránce www.englishme.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/ ukázky časopisů-prohlédněte si , jaké časopisy existují a můžete je zakoupit v ČR.

  3.-5. třída ZŠ  časopis Play - březen

poslechy k časopisu Play - březen - audio MP3

 pro 5.-7.roč. ZŠ -  časopis RR

poslechy k časopisu RR - audio MP3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/ podívejte se na  stránky  https://vyuka.lingea.cz/

v sekci  gramatika – jsou pěkně vysvětlená mluvnická pravidla

v sekci konverzace – uvidíte  slovní zásobu a vhodné fráze

sekce mluvník – nahrazuje slovník

v sekci angličtina/učebnice –si zvolte jakoukoli lekci a kromě slovíček, frází a vysvětlené gramatiky uvidíte v části Exercises  jednotlivá cvičení, která si můžete vypracovat a zároveň se podívat na správnost vašeho řešení

Vom.