Př + Fy od 21.9. - 25.9.

Rozbalte si informaceTýdenní plán


Přírodopis - ve středu písemně opakujeme vznik Země a života na Zemi (uč. str. 8-11), čeká nás kapitola podmínky a projevy života.

Fyzika - v tomto týdnu dokončíme a zopakujeme kapitolu skupenství látek, v pátek si napíšeme test (uč. str.8-14). Začneme kapitolu vzájemné působení těles - pojem síla.