AJ 21. - 25. 9

Rozbalte si informacePlán na tento týden


Slovní zásoba: 5. lekce oddíl D (máme přepsáno ve slovníčku)

Gramatika: Procvičujeme "have got" v kladné, záporné a tázací větě.

Příští týden ve středu 22. 9. si napíšeme pětiminutovku na slovíčka ze sešitu!

Šolc