Anglický jazyk 14. - 18. 9.

Rozbalte si informacePlán učiva na tento týden


3D My school

  • Přepsaná slovíčka "D My school" (WB str. 82) do slovníčku (školní sešit otočený zezadu)
  • Budeme pracovat školním rozvrhem v AJ (určovat časy, dny, předměty a jejich popis)
  • Pracovat s pracovním sešitem na straně 28