aj 19.10.-27.10.

Rozbalte si informace Jak budeme pracovat v době distanční výuky /DV/ tj. když budete zůstávat doma?

Pravidla jsou tato:

a/ Vždycky  dostanete ode mne zpětnou odpověď  hned po přečtení vašeho mailu.

b/ Hodnocení práce zadané v době DV na webových stránkách školy bude zapsáno do bakaláře den po skončení termínu jejího odevzdání.

c/ Známkou „nedostatečný“ budou hodnoceny práce, které nebyly odevzdány včas a dá se předpokládat, že žák s vyučujícím nekomunikuje.

d/ Je tudíž velice důležité, abyste důsledně dodržovali termíny odevzdání práce.

A teď tedy k vlastnímu zadání práce z domova:

1/ SB 10/7 - poslouchej a opakuj ..... poslech k SB 10/7

    SB 11/9- poslouchej a opakuj ....poslech k SB 11/9

    SB 11/10a - ústně - Co je na obrázku?  Pamatuj, že jestli je tam pouze jedna věc, začínáš anglickou

                                 větu slovy There is a......., když tam bude víc věcí, větu začneš slovy There are......   .

     SB 11/10b - ústně - Zavři knížku, poslouchej a po každé větě řekni, jestli je věta pravdivá TRUE nebo 

                                  je tam nějaký chytáček a jen nepravdivá - FALSE / zpětně si to překontroluj podle obrázku/.

                                  poslech k SB 11/10b

2/ WB 8/3 - použij své CD k WB, poslouchej a napiš jména tak , jak je hláskují.

3/ WB 8/4 -popiš obrázky - dávej pozor na tvoření množného čísla, které jsme si zapsali do school exercise-book.

                 Toto cvičení bude oznámkováno.

4/ WB 9/5- podívej se na obrázky , oprav věty

5/ WB 9/6 - Najdi šest rozdílů mezi obrázky. V jednom obrázku /třeba B/ všechny tyto rozdíly zakroužkuj. Pak

                 se pokus napsat 6 vět.

     Až cvičení ve WB vypracuješ, můžeš si výsledky zkontrolovat zde....řešení k WB 8/3řešení k WB 9/5,6

                                                                                                        řešení WB 8/3    řešení WB 9/5,6

Až budeš hotov, ofoť nebo naskenuj obě stránky/ hlavně nezapomeň WB 8/4/ - a pošli na adresu

   zdenka.vomackova@zslinecka.cz do 27.10 do 16 hodin. Úkol ti oznámkuji a zároveň uvidím, jak

   doma pracuješ. 

   V týdnu od 2.listopadu se uvidíme osobně - podle situace - popřípadě tento den dám na stránky další domácí práci.

   Hezké prázdniny.

Vom