Učivo 21. 9. - 25. 9. 2020

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Slova a jejich význam- slova nadřazená a podřazená, souřadná, synonyma, antonyma, jednoznačná a mnohoznačná. Strana 20- 26.

Matematika: Násobení a dělení. Strana 16- 18. Čtverec a obdélník a jejich uhlopříčky. Strana 22.

Prvouka: Bitva na Bílé hoře- strana 8. Středočeský kraj- strana 10 a 11. Neživá příroda- strana 11.