Učivo 14. 9. - 18. 9. 2020

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Opakování na straně 13- 17. Zopakovat si slovní druhy, přehled je v českém jazyce na straně 67.

Matematika: Procvičování. Kladná a záporná čísla. M. strana 10- 15.

Vlastivěda Dě.(žlutá)- Novověk, strana 7.

Vlastivěda Ze. (hnědá)- Hlavní město Praha, strana 8- 9.

Přírodověda: Podmínky života na Zemi, strana 9- 11.