Učivo 29.9.- 2.10

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Slova příbuzná. Stavba slova. Strana 28- 32.

Matematika: Násobení a dělení. Vlastnosti uhlopříček. Strana 21- 23.

Přírodověda: Nerudné suroviny. Strana 12- 14.

Vlastivěda: Středočeský kraj. Strana 10 a 11.