Učivo od 18. 1. do 22. 1. 2021

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Opakujeme skloňování podstatných jmen rodu ženského

strana 85 Zopakujte si.

strana 86 Pamatujte si.

Písemně- na straně 87, cvičení 3a).

Matematika

Počítáme na straně 11. Písemně příklad 3 na straně 11 a  příklad 5 na straně 11.

Dějepis: Roste tovární výroba. Rozvoj měst. Strana 20.

Přírodověda: Život v různých podnebných pásmech.

Tropický pás (tropické deštné lesy, savany, pouště). Strana 36 a 37.

Zeměpis: Moravskoslezský kraj. strana 34 a 35.