Učivo 12. 10. - 16. 10.

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Přípona -ny, -ný. -ský. Sloh- Chráníme přírodu.

Matematika: Písemné násobení a dělení. Obvody obrazců.

Přírodověda: Energetické suroviny.

Dějepis: Jak se žilo na začátku novověku.

Zeměpis: Plzeňský kraj.