Úkoly 9.11.- 13.11.

Rozbalte si informace



Český jazyk: Vyjmenovaná slova po b. Napiš na papír vyjmenovaná slova po b (strana 58) a nauč se je zpaměti.

Písemně cvičení 2 na straně 50. (Piš po částech na linkovaný papír)

Matematika: Opakování na straně 57. Piš po částech na zkopírovanou

stránku.

Přírodověda: Přečti si stranu 26 " Výprava do vesmíru"

Dějepis: Opakování na straně 13 "Habsburkové českými králi, baroko". Piš pouze odpovědi 1b...atd.

Zeměpis: Liberecký kraj- přečti si stranu 20, 21.