Úkoly 8. 2. - 12. 2. 2021

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Přídavná jména. Poznáváme přídavná jména. Přečti si "Chráněné krajinné oblasti" a vyhledej v článku přídavná jména.Strana 99. Promysli cvičení 2 na straně 100.

Čítanka: Přečti si příběh na straně 139 a 140 " Hihlík a Egon jsou kamarádi."

Matematika: Počítáme s velkými čísly- strana 21. Písemně příklad 3 na straně 21.

Dějepis: 1. světová válka- strana 23.

Přírodověda: Polární pás- strana 40.

Zeměpis: Oceány a světadíly- strana 37. Zapiš si oceány a světadíly.