Učivo 5.10.- 9. 10.

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Psaní předložek a předpon s-, z-, vz-. Strana 36- 40.

Matematika: Vlastnosti násobení- strana 25 a 26. Jednotky hmotnosti- strana 27 a 28. Trojúhelníky- strana 29.

Vlastivěda: Všichni musí být katolíci. Jan Amos Komenský - strana 9. Jihočeský kraj- strana 12 a 13.

Přírodověda: Železné rudy. Drahé kovy. Strana 15 a 16.