Učivo na týden od 4. 1. do 8. 1. 2021

Rozbalte si informaceČeský jazyk: Podstatná jména. Shrnutí na straně 78 a 79. Pádové otázky budeme umět zpaměti.

Matematika: Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Ukázkový příklad je na straně 6 (žlutý rámeček) nebo na straně 9 (zkrácený zápis). Vyzkoušej si, který způsob ti lépe vyhovuje. Písemně vypočítej na straně 9, příklad 2.

Prvouka: Dějepis- strana 18 " Zanikne česká řeč? Zopakujte si ústně žlutý rámeček.

Přírodověda- Člověk a živá příroda. Rozmanitost života na Zemi, strana 35.

Zeměpis- Olomoucký kraj, strana 30 a 31. Přečíst.